VETOOMUS LINTUJEN PESÄRAUHAN PUOLESTA

Pesärauhaa linnuille

Vaadimme, että metsähakkuut kielletään lintujen tärkeimpään pesimisaikaan touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi hakkuita pitää rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa siten, ettei niitä tehdä lintujen tiheästi asuttamilla lehtipuuvaltaisilla metsätyypeillä tai korvissa.

Allekirjoitusten kerääminen on päättynyt. Kiitos kaikille pesärauhaa kannattaneille! Nimet luovutettiin syyskuussa ympäristöministeri Krista Mikkoselle.

Haluan tilata Luonnonsuojeluliiton kuukausittaisen uutiskirjeen
En ole robotti

Allekirjoituksia: 13764 kpl

Pesärauhaa-vetoomus

Lintujen pesinnän tahallinen häiritseminen on Suomessa kielletty luonnonsuojelulaissa. Kiellon taustalla on Euroopan unionin ns. lintudirektiivi. Käytännössä lakia on kuitenkin tulkittu siten, ettei kesällä tehtyjä metsähakkuita katsota tahalliseksi häiriön aiheuttamiseksi linnuille. Tämä tulkinta ei ole kestävällä pohjalla.

Arvioiden mukaan kesähakkuissa tuhotaan joka vuosi kymmeniä tuhansia lintujen pesiä. ( Maa- ja metsätalousministeriön kesähakkuutyöryhmän muistio ) Lisäksi hakkuut aiheuttavat häiriötä laajemmalla alueella kuin itse hakkuukohteella. Harvennusten ja muiden metsätaloustöiden vaikutuksia ei silti ole arvioitu.

Joka viides metsässä elävä lintulaji on uhanalainen. Monet linnut ovat uhanalaistuneet metsätalouden ja lisääntyneiden hakkuiden takia. Ennen niin tavallinen metsälintu hömötiainen on nyt erittäin uhanalainen. (Punainen kirja 2019)

Kesähakkuut ovat yleistyneet 1970-luvulta lähtien. Vuonna 2017 kaikista puutavaralajeista noin 25 prosenttia tuli nimenomaan hakkuista, jotka tehtiin juuri lintujen kannalta tärkeimpänä pesimisaikana. Tämä aika sijoittuu huhtikuun lopun ja heinäkuun alun väliseen aikaan. Pääpesimäkuukaudet ovat toukokokuu ja kesäkuu. ( Luonnonvarakeskuksen tilasto teollisuuspuun hakkuumääristä vuonna 2017 )

Lintujen pesintäaikaisten hakkuiden merkittävä vähentäminen on teknisesti mahdollista toteuttaa tekemällä hakkuita muulloin kuin kesäaikaan sekä kehittämällä ja lisäämällä puun varastointia. Tärkeää on myös lain keinoin suunnata pääpesimisajan molemmin puolin tapahtuvia hakkuita kuiville metsätyypeille. Niissä lintujen esiintymistiheys on pienempi kuin rehevillä alueilla. Hakkuut pitää rajata kokonaan pois lehtipuuvaltaisilta metsätyypeiltä ja korvista.

Vaadimme, että metsähakkuut kielletään lintujen tärkeimpään pesimisaikaan touko- ja kesäkuussa. Tämän lisäksi hakkuita pitää rajoittaa huhtikuussa ja heinäkuussa siten, ettei niitä tehdä lintujen tiheästi asuttamilla lehtipuuvaltaisilla metsätyypeillä tai korvissa. Edellytämme ympäristöministeriöltä toimenpiteitä, jotta lain tulkinta vastaisi lintudirektiivin vaatimuksia.

Vetoomus luovutetaan ympäristöministerille.

Lisätietoja:
Paloma Hannonen (suojeluasiantuntija)
paloma.hannonen (at) sll.fi
p. 050 5323 219

Allekirjoittaneiden henkilötietoja käytetään vain Pesärauhaa-vetoomuksessa. Allekirjoitukset toimitetaan 2019 syksyllä ympäristöministerille. Suomen luonnonsuojeluliitto säilyttää henkilötietoja vuoden 2019 loppuun asti.